Testy vytvrzování skla

Vytvrzování kalíšků - testy

Postup při odběru vzorků na test odolnosti vůči nárazu, odolnosti proti teplotnímu šoku a měření pnutí.

 

Z tvarovací linky po kvalitativní přejímce odebíráme každou hodinu 2 kusy kalíšků. Oba kusy jdou na test odolnosti proti nárazům. Po této zkoušce je jeden kus otestován na odolnost proti teplotním změnám.

 

 

Obr. 1. Nárazové kladivo – řízený náraz odečtený ze stupnice – výrobek upnut
    

Postup I.

Obr.2

Postup měření odolnosti kalíšků proti nárazu.                                                                     

Pomůcky na zkoušení:                    

 • kyvadlové kladívko , viz obr. č.1
 • tloušťkoměr , viz obr.č.2
    
Obr. 3
 1. Obvod ústního okraje kalíšku rozdělíme na 4 díly. Tloušťkoměrem změříme sílu stěny (proměřujeme rozdíly rozložení síly ledu – šelák.) Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky.
 2. Kalíšek uchytíme do nastavitelných svorek ve stojanu kyvadlového kladívka 2 cm pod ústním okrajem –upevníme proti nežádoucí rezonanci. Hlava závaží  se ve svislé poloze dotýká ústního okraje v jednom ze čtyřech vyznačených bodů na obvodě kalíšku.
 3. Postupně narážíme kladívkem od úhlu 50° na vyznačené čtyři  body a pokud nedojde k lomu zvyšujeme postupně zátěž o 10°. Úhel zvyšujeme dokud  nedojde k lomu.


 

Postup II.

Postup při měření odolnosti proti teplotnímu šoku.                                                                         

Pomůcky na zkoušení:

 • koš se šesti přihrádkami
 • dvě termostatické nádoby
 • stopky
 • tloušťkoměr
    

 1. Do přihrádek koše – přepravky uložíme 6 kusů kalíšků ústním okrajem nahoru. Kalíšky s přepravkou ponoříme do nádoby s teplou vodou tak, aby byly výrobky úplně ponořené. Čas prohřívání je 5 minut.
 2. Po této době se přepravka s kalíšky přenese do lázně se studenou lázní.
 3. Po 30-ti vteřinách kalíšky vyprázdníme. Do protokolu zaznamenáme výsledek – neporušené, narušené, lomové.
Obr.4
V průběhu přenášení ve zkoušených vzorcích teplá voda zůstává. Kalíšky jsou ve studené vodě ponořené 30 vteřin tak, aby ústní okraj vyčníval z vody asi 3mm.

 


 

Postup III.

Postup měření pnutí vytvrzených kalíšků.

Pomůcky na zkoušení:

 • polariskop

 1. Po nájezdu nového tvaru proměřit hodnotu pnutí přechodové části vytvrzeného a nevytvrzeného kalichu.
 2. Pnutí na rozhraní max. 100 nm/cm

 


             
    Obr. 5